2021.06.23

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, cu sediul în localitatea Zalău, str.Corneliu Coposu nr.31/A, județul Sălaj, cod fiscal 9999830, organizează concurs in perioada 29.07.2021 – 04.08.2021 pentru ocuparea unor posturi contractual vacante de execuţie pe perioadă determinata si nedeterminată