Ordin 16/2019 privind noile tarife pentru serviciile furnizate de ANCPI alplicabil de la 04.02.2019
Termenele pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate
Nr crt Grupe de servicii Cod
serviciu
Denumire serviciu
Termen regim normal
Termen in regim urgenta Tarif in regim normal
-LEI-
1 Avize,receptii si furnizare de date
1.1 Avize si receptii 1.1.1 Aviz incepere lucrari 7 2 100/lucrare
1.1.2 Recepție tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 15 5 250/lucrare
1.1.3 Recepţie tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public  15 5 375/lucrare
1.2 Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie 1.2.1 Hărți și planuri (raster)  3 1 40/foie de harta/plan
1.2.2 Ortofotoplan 1px ≤ 20cm 3 1 1000/km2
1.2.3 Ortofotoplan 1px ≤ 20cm 3 1 500/km2
1.2.4 Ortofotoplan 1px ≥ 50cm 3 1 20/km2
1.2.5 Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D 3 1 15/punct
1.2.6 Înregistrări GNSS de la o stație permanentă 3 1 15
2 Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
2.1 Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i) 2.1.1 Recepție cadastrală și înființare carte funciară 18 6 120/imobil/u.i.
2.1.2 Recepție cu alocare număr cadastral 11 4 60/imobil/u.i.
2.1.3 Infiintare carte funciara 11 4 60/imobil/u.i.
2.2 Dezmembrare/Comasare 2.2.1 Receptie dezmembrare/alipire 7 3 60/imobil/u.i.
2.2.2 Inscriere dezmembrare/alipire 7 3 60/imobil/u.i.
2.3 Intabulare sau inscriere provizorie 2.3.1 Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 7 2 0,50%/valoare din act
2.3.2 Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 7 2 0,15%/valoare din act
2.3.3 Înscriere ipotecă/privilegiu 2 1 100/imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate
2.4 Notare 2.4.1 Notare/radiere în/din cartea funciară 5 2 75/operatiune
2.5 Rectificare 2.5.1 Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil 1 - 0/operatiune
2.5.2 Reconstituire carte funciară 15 5 0/operatiune
2.6 Actualizare informatii tehnice 2.6.1 Inscriere constructii 15 5 60 + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei
2.6.2 Extindere/radiere construcţii 15 5 120/constructie
2.6.3 Actualizare informații tehnice 15 5 60/operatiune
2.6.4 Anulare operațiuni cadastrale 3 1 60/operatiune
2.7 Consultare/Informare 2.7.1 Consultare documente din arhiva 1 - 10/15min
2.7.2 Extras de carte funciara pentru informare 1 - 20/imobil
1 - 25/imobil
2.7.3 Extras de carte funciara pentru autentificare 2 1 40/imobil
2.7.4 Certificat de sarcini 4 2 100certificat/BCPI
2.7.5 Copii certificate a documentelor din arhivă 2 1 25/dosar
2.7.6 Certificat privind identificarea numarului
topografic/cadastral si de carte funciara dupa
numele/denumirea proprietarului
10 3 125/proprietar/BCPI
2.7.7 Extras din planul cadastral 3 1 15/imobil
2.7.8 Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) 3 1 100/certificat
2.7.9 Referat consultare registru proprietari la nivel național 9 3 250/referat
 3.1  Servicii furnizate in baza unui abonament  3.1.1  Servicii de vizualizare (WMS)     0.1/km2 /12luni
3.1.2 Servicii poziționare GNSS în timp real    

 100 luna/       

1000-12luni /utilizator/aparat

3.1.3 Copie de carte funciară online     1000/pachet 50carti funciare/12luni
3.1.4  Copie de carte funciară online     1800/pachet 100carti funciare/12luni
3.1.5  Extras de carte funciară pentru informare online     1000/pachet 50 extrase de informare/12luni
3.1.6  Extras de carte funciară pentru informare online     1800/pachet 100 extrase de informare/12luni
4.1 Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de cadastru  4.1.1 Autorizarea persoanelor fizice     400 /persoana 
 4.1.2 Autorizarea persoanelor juridice     2000/persoana

 Furnizarea
serviciilor in regim de urgenta presupune, pe langa plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, si plata unui tarif suplimentar, al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 lei.