În temeiul art. 37 din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE la nivelul Oficiului de Cadastru Publicitate Imobiliară Sălaj a fost desemnată prin Decizia Directorului doamna Oana Florian ca persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal - RPD.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 0260/618322 interior 207.
 
  • Politica de supraveghere prin mijloace video
  • Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
  • Definiții
  • Legea nr. 102 din 03.05.2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
  • Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 
  • Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
  • Protecția datelor cu caracter personal
  • Decizie nr. 200 din 14 decembrie 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii
  • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date