Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara care constituie informatii de interes public

 

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea OCPI;
 • Regulamentul de organizare si functionare al OCPI;
 • Structura organizatorica (organigrama);
 • Atributiile departamentelor;
 • Programul de functionare;
 • Programul de audiente al OCPI;
 • Coordonatele de contact ale OCPI, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea OCPI;
 • Declaratiile de avere ale conducerii OCPI;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Datele statistice privind corespondenta institutiei;
 • Lista posturilor vacante;
 • Informatii privind desfasurarea concursurilor;
 • Acorduri, protocoale de colaborare dupa ce acestea devin definitive;
 • Lista persoanelor fizice si juridice autorizate de catre OCPI sa execute lucrari de cadastru;
 • Lista proiectelor cu finantare externa aflate in derulare;
 

Contul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • Cod Fiscal de identificare: 9999830
 • Cont IBAN: RO11TREZ561501503X009120