2020.03.11

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează în data de 25.03.2020 examen de promovare a personalului contractual prin transformaea posturilor in gradul sau treapta imediat superioară

2019.11.12

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoanele fizice din data de 07-11.11.2019

2019.11.07

Rezultatul cu punctajul la proba scrisăla examenul de autorizare organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj in data 7-11.11.2019

2019.10.15

Lista candidati admisi/respinsi sa participe la examenul de autorizare organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj in data 7-11.11.2019, selectia dosarelor

2019.10.01

Examen autorizare - în conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, in data de 07.11.2019 ora 11.00 va avea loc examenul pentru autorizarea persoanelor fizice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României.

2019.08.14

Rezultatul cu punctajul final, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 12-14.08.2019

2019.08.12

Rezultatul cu punctajul la proba scrisă, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 12.08.2019