2018.11.22

Lista candidati admisi/respinsi sa participe la examenul de autorizare organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj in data 04.12.2018, selectia dosarelor

2018.10.25

Rezultatele dosarelor de autorizare pentru persoane fizice 

Tematica si bibiliografie cat B
 Tematica si bibiliografie cat C
 Tematica si bibiliografie cat E

2018.09.27

Se convoacă în data de 05.10.2018 ora 10 SEDINȚĂ cu persoanele fizice și juridice autorizate.

2018.09.26

Examen autorizare - în conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, in data de 04.12.2018 ora 9.00 va avea loc examenul pentru autorizarea persoanelor fizice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României. Dosarele se vor depune la sediul OCPI Sălaj până cel tărziu la data de 20.10.2018, ora 14.00

2018.03.27

Se convoacă în data de 30.03.2018 ora 12 SEDINȚĂ cu persoanele fizice și juridice autorizate.

Tematica

Programul național de cadastru și publicitate imobiliară

2018.03.18

Lișta candidat admis să participe la examen de promovare a personalului contractual prin transformaea posturilor in gradul sau treapta imediat superioară organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează în data de 27.03.2018

2018.03.13

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează în data de 27.03.2018 examen de promovare a personalului contractual prin transformaea posturilor in gradul sau treapta imediat superioară.