2018.12.06

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, cu sediul în localitatea Zalău, str.Corneliu Coposu nr.31/A, județul Sălaj, cod fiscal 9999830, organizează concurs in perioada 08.01.2019 – 11.01.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată/determinată

 

 

Model cerere participare concurs:        

2018.12.05

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoanele fizice din data de 04.12.2018

2018.11.22

Lista candidati admisi/respinsi sa participe la examenul de autorizare organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj in data 04.12.2018, selectia dosarelor

2018.10.25

Rezultatele dosarelor de autorizare pentru persoane fizice 

Tematica si bibiliografie cat B
 Tematica si bibiliografie cat C
 Tematica si bibiliografie cat E