2019.03.22

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, cu sediul în localitatea Zalău, str.Corneliu Coposu nr.31/A, județul Sălaj, cod fiscal 9999830, organizează concurs in perioada 16.04.2019 – 19.04.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată/determinată

2019.03.15

Lișta candidati admis să participe la examen de promovare a personalului contractual prin transformaea posturilor in gradul sau treapta imediat superioară organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează în data de 25.03.2019

2019.03.11

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează în data de 25.03.2019 examen de promovare a personalului contractual prin transformaea posturilor in gradul sau treapta imediat superioară

2019.02.01

Cod 3.1.2 Servicii pozitionare GNSS in timp real