2021.05.25

Lista candidati admisi sa participe la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, in perioada 02.06.2021 – 08.06.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată

2021.05.24

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 12.05-20.05-2021

2021.05.13

Rezultatele examenului de autorizare proba scrisa pentru persoanele fizice din data de 12.05.2021

10.05.2021

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, cu sediul în localitatea Zalău, str.Corneliu Coposu nr.31/A, județul Sălaj, cod fiscal 9999830, organizează concurs in perioada 02.06.2021 – 08.06.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată

2021.04.29(1)

ANUNT examen de autorizare pentru persoanele fizice la data de 12.05.2021

2021.04.29

Rezultatele analizei dosarelor de autorizare pentru persoane fizice

2021.04.09

Adresa 15794 - 521 DPI Decizia DPI nr. 5_05.04.2021 si DCG nr. 1_05.04.2021 privind recepția documentației cadastrale de apartamentare/ subapartamentare/ repartamentare și înscrierea în cartea funciară a operațiunii de apartamentare/ subapartamentare/ repartamentare