2017.11.29

Lista candidati admisi/respinsi sa participe la concursul organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj in perioada 07.12.2017-11.12.2017, selectia dosarelor

13.11.2017

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul în perioada 07.12.2017 – 11.12.2017, pentru ocuparea unui post contractual vacant, de Consilier juridic gr.I, din cadrul O.C.P.I. Sălaj

09.11.2017

Rezultatele dosarelor de autorizare pentru persoane fizice

15.06.2017

Rezultatul cu punctaj final, la concursul din perioada 13.06.2017-15.06.2017