2018.02.08

Se convoacă în data de 21.02.2018 ora 12 SEDINȚĂ cu persoanele fizice și juridice autorizate.

Tematică:

  1. Situația drumurilor care traverseaza terenuri cu vegetație forestieră.
  2. Modalitatea convocării persoanelor autorizate.
  3. Suprapunere reală/virtuală.
  4. Responsabliltatea persoanelor autorizate in privința componenței dosarelor depuse/ reducerea numărului referatelor de completare.
  5. Inregistrare cerere reexaminare.
  6. Procedura de întăbulare a dreptului de proprietate publică a statului asupra fondului forestier
  7. Diverse.

2017.12.11(2)

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, examenul pentru autorizarea persoanelor fizice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, va avea loc la sediul OCPI Sălaj în data de 12.12.2017, ora 900. 

2017.12.11

Rezultatul cu punctajul final, la concursul organizat de Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 07.12.2017-11.12.2017

2017.12.07

Rezultatul cu punctajul final  la proba scrisă, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 07.12.2017-11.12.2017