04.02.2012

Modalitatea intocmirii fisierelor cp, pentru cazurile in care:

1. Titularul este decedat: In aceasta situatie, in fisierul CP se trece solicitantul, care detine un CNP valid. Lipsa decedatului din fisierul cp nu duce la respingerea cererii sau neintabularea decedatului. In fisierul CP sunt colectate informatii primare care vor fi folosite de asistentul registrator in forma respectiv sau intr-o alta forma. In mode evident daca la dosar exista un TP pe numele decedatului, asistentul registrator va recunoste starea juridica respectiva si va intabula dreptul in favoarea decedatului.
2. Titular strain Versiunea generare cp 2.78.12.0, disponibila incepind cu data de 02/02/2012, tolereaza lipsa cnp-ului unei persoane daca tara de resedinta selectata in adresa este alta decit Romania.

16.12.2011

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat la date de 16.12.2011 pentru ocuparea unui post temporar vacant la OCPI