Lista candidati admisi sa participe la concurs

L I S T Ă  cuprinzând candidaţii  admişi/respinși să participe la concursul organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj pentru concursul desfășurat în perioada 26.11.2015 – 04.11.2015,  organizat  pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, de referent trepta I, consilier gr.I și consilier cadastru gr.I pentru implementarea Programului Național Cadastru și Carte Funciară

05.11.2015

Candidații care s-au înscris la concursul organizat în perioada 10-18.11.2015, concurs suspendat, sunt rugați să se prezinte la sediul OCPI Sălaj pentru redepunerea cererii de inscriere pentru concursul organizat în perioada 26.11.2015-04.12.2015.

03.11.2015(1)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează concurs in perioada 26.11.2015-04.12.2015, pentru posurile vacante pe perioada determinată, consilier grad I, consilier cadastru grad I și referent treapta I.

03.11.2015

Anunt suspendare concurs

02.11.2015

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 28.10.2015

21.10.2015

Tematica si bibliografia necesara pentru concursul organizat in perioada 10 – 18 noiembrie 2015, pentru ocuparea a unor posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată de 36 de luni, alocate pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

22.04.2015

Rezultatul concursului organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj pentru ocuparea posturilor vacante de execuție referent treapta IA și consilier cadastru grad IA in data de 16.04.2015