07.12.2015

Lista candidaților admiși la examenul de promovare din data de 14.12.2015

Rezultat concurs

Rezultatul cu punctaj final, la concursul din perioada 26.11.2015-04.12.2015,  organizat,  pentru ocuparea  postului  vacant, pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de cadastru și carte funciară

Rezultate proba interviu

Rezultatul cu punctajul final  la proba interviului, la concursul din 26.11.2015,  organizat,  pentru ocuparea  postului  vacant, pe perioadă determinată

27.11.2015(1)

Plan de interviu la interviul concursului din perioada 26.11.2015-04.12.2015

27.11.2015

ANUNT examen promovare 14.12.2015

Rezultate proba scrisa referent

Rezultatul cu punctajul final  la proba scrisă, la concursul din 26.11.2015,  organizat,  pentru ocuparea  postului  vacant, pe perioadă determinată, de Referent tr.I pentru implementarea Programului Național de cadastru și carte funciară

Rezultate proba scrisa consilier

Rezultatul cu punctajul final  la proba scrisă, la concursul din 26.11.2015,  organizat,  pentru ocuparea  postului  vacant, pe perioadă determinată, de Consilier gr.I pentru implementarea Programului Național de cadastru și carte funciară