08.05.2017

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj  a primit de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) bugetul aprobat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Astfel, primăriile pot încheia, în această lună, contracte de finanțare cu OCPI Sălaj pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.

În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015–2023 (PNCCF), unitățile administrativ-teritoriale (UAT) primesc în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului.

În această perioadă, OCPI Sălaj organizează întâlniri cu primarii, cu persoanele autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică și cu notarii publici. La fel ca în 2016, prioritate au lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan și a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice, rețele de transport gaz).

Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, ANCPI a actualizat Ghidul primarului privind desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Ghidul este disponibil pe pagina web a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/ghidul-primarului-v04.pdf.  

Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, și prin excepție, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de OCPI Sălaj cu fiecare UAT solicitant.

Contractele de finanțare între OCPI Sălaj și UAT-uri vor fi încheiate la sfârșitul lunii mai 2017.

După semnarea contractelor de finanțare, UAT-urile vor încheia contracte de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică.

Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică va fi derulată de UAT-uri, iar transferul fondurilor către primării va fi efectuat după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

În prezent, situația lucrărilor de înregistrare sistematică în județul Sălaj este următoarea:

Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral: 7

Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI în sumă de 4.050.885 mii lei (aproximativ 900 mil. euro), din fonduri externe nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cuantum de 1.408.010 mii lei (aproximativ 312 mil. euro).

De asemenea, în cadrul PNCCF lucrările de înregistrare sistematică pot fi finanțate din bugetele locale ale UAT-urilor.

  

Persoană de contact:

Sergiu Călin MARIAN, Șef Birou / Biroul Înregistrare Sistematică

Tel.: 0260618322

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


30.08.2016

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj a încheiat contracte de finanțare cu 51 Unități administrativ-teritoriale (UAT) pentru realizarea lucrărilor de cadastru general în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică este asigurată din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin bugetul OCPI, în baza OUG nr.35/2016 care facilitează înscrierea cu prioritate a terenurilor agricole în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

Astfel din cele 61 UAT-uri din județul Sălaj, au fost semnate contracte de finanțare cu 51 UAT-uri reprezentând o suprafată de 87728,712 hectare și un număr estimat de 124185 imobile.

Pentru anul 2016, suma alocată realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în județul Sălaj este de 6.837.120 lei.

Valoarea finanțării este în cuantum de 60 de lei/carte funciară (inclusive TVA). OCPI va vira banii în conturile UAT-urilor numai pentru imobilele care au fost recepționate și pentru care au fost deschise cărți funciare.

 

Lista UAT-urilor cu care OCPI Sălaj a semnat contracte de finanțare.

Nr. Crt. PRIMĂRIA COMUNEI

1 AGRIJ

2 ALMASU
3 BABENI
4 BALAN
5 BANISOR
6 BENESAT
7 BOBOTA
8 BOCSA
9 BOGHIS
10 BUCIUMI
11 CAMAR
12 CARASTELEC
13 CEHU SILVANIEI
14 CIZER
15 COSEIU
16 CREACA
17 CRISENI
18 CRISTOLT
19 DOBRIN
20 DRAGU
21 FILDU DE JOS
22 GALGAU
23 GARBOU

24 HALMASD

25 HERECLEAN

26 HIDA

27 HOROATU CRASNEI
28 ILEANDA
29 IP
30 JIBOU
31 LOZNA
32 MAERISTE
33 MARCA
34 MIRSID
35 NUSFALAU
36 PERICEI
37 PLOPIS
38 POIANA BLENCHII
39 RUS
40 SAG
41 SAMSUD
42 SANMIHAIU ALMASULUI
43 SARMASAG
44 SIMISNA
45 SIMLEU SILVANIEI
46 SOMES-ODORHEI
47 SURDUC
48 VARSOLT
49 ZALAU
50 ZALHA
51 ZIMBOR

 

13.05.2016  Programul național de cadastru și carte funciară

       

1.Prin Proiectul CESAR (Proiect privind Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii), având ca obiect realizarea cadastrului sistematic în 50 de UAT- uri din mai multe judete , au fost finalizate 6 unităţi administrativ-teritoriale.

2.Prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023(PNCCF), aprobat prin Hotararea nr. 294/2015 s-au incheiat acordurile cadru pentru inceperea lucrarilor de cadastru general in  63 de UAT-uri.

3.Pentru judetul Salaj, Agentia Nationala a reluat procedura de licitatie pentru Lotul 10, lot in care sunt cuprinse si comunele Crasna si Meseseni de Jos .

In perioada 2015-2016, un numar de 8 unități administrativ teritoriale din județul Sălaj, au solicitat acordul de principiu al oficiului teritorial, conform reglementarilor in vigoare  de a demara   lucrările de inregistrare sistematica a imobilelor, prin finantare din venituri proprii si posibilitatea de accesare a cofinantari conform art.29 si 30 din Legea nr.7/1996.

Finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor se asigura din veniturile proprii ale Agentiei Nationale.

In prezent OCPI Salaj  asigura imbunatatirea capacitati de implementare a Programului National,  prin achizitionare de echipamente informatice si organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor noi infintate.  Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sălaj i-au fost alocate un număr de nouă posturi, din care patru posturi s-au  ocupat prin concurs,  pentru celelalte posturi rămase vacante, in perioada urmatoare instituția noastră va organiza concurs.