2020.06.12

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj va relua activitatea
de relații cu publicul începând cu data de 15.06.2020