2019.08.14

Rezultatul cu punctajul final, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 12-14.08.2019