2019.08.12

Rezultatul cu punctajul la proba scrisă, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 12.08.2019