2019.07.19

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, cu sediul în localitatea Zalău, str.Corneliu Coposu nr.31/A, județul Sălaj, cod fiscal 9999830, organizează concurs in perioada 12.08.2019 – 14.08.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuţie pe perioadă determinată