2019.06.27(1)

Rezultatul cu punctajul final, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 24-27.06.2019