2019.06.27

Rezultatul cu punctajul la proba interviu, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 27.06.2019