2019.06.24

Rezultatul cu punctajul la proba scrisă, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 24.06.2019