2019.04.23

Rezultatul cu punctajul final, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 16-19.04.2019