2019.04.19

Rezultatul cu punctajul la proba interviu, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 19.04.2019