2019.04.17

Rezultatul cu punctajul la proba scrisă, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 16.04.2019