2019.01.14

Rezultatul cu punctajul final, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 08-11.01.2019