2019.01.08

Rezultatul cu punctajul la proba scrisă, la concursul organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 08.01.2019