2018.12.06

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, cu sediul în localitatea Zalău, str.Corneliu Coposu nr.31/A, județul Sălaj, cod fiscal 9999830, organizează concurs in perioada 08.01.2019 – 11.01.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată/determinată

 

 

Model cerere participare concurs: