2018.03.18

Lișta candidat admis să participe la examen de promovare a personalului contractual prin transformaea posturilor in gradul sau treapta imediat superioară organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează în data de 27.03.2018