2017.12.11

Rezultatul cu punctajul final, la concursul organizat de Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj 07.12.2017-11.12.2017