2019.11.07

Rezultatul cu punctajul la proba scrisăla examenul de autorizare organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj in data 7-11.11.2019